STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT VLAARDINGEN

Stichtingsbestuur en organisatie

De Stichting Volkuniversiteit Vlaardingen (VUV) is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidie. De exploitatie geschiedt uit de ontvangen cursusgelden.

Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen kan noch aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens door de VUV georganiseerde activiteiten.

Persoonsgegevens worden beheerd conform het privacyreglement van de Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018.


  • Stichtingsbestuur
    • J. Baris
    • L. Klapwijk
    • T. Morisse
    • W. Rijke - van Ginneken
  • 7