STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT VLAARDINGEN

Hierbij presenteren wij ons nieuwe cursusprogramma voor het seizoen 2019-2020. Dit jaar weer een keur aan lange en korte cursussen. Samen leren onder begeleiding van bevoegde docenten is een uitstekende en gezellige manier om actief te zijn. De informatie op de website is beknopt. Wilt u meer weten dan kunt u ons altijd bellen of bezoeken tijdens kantooruren.

Een aantal van onze docenten is dit jaar aanwezig op onze Informatieavond op donderdag 5 september 2019 van 19.00-21.00 uur om u meer te vertellen over hun cursus of u te helpen om uw niveau te bepalen.De informatieavond vindt plaats op het Geuzencollege, Geuzenplein 1 te Vlaardingen.

Mocht u de door u gezochte cursus niet kunnen vinden in ons cursusprogramma, kijkt u dan eens op de website bij één van de andere volksuniversiteiten in de buurt. Dat kan via de website: www.allevolksuniversiteiten.nl

W. Rijke - van Ginneken,
VoorzitterStichtingsbestuur en organisatie

De Stichting Volkuniversiteit Vlaardingen (VUV) is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidie. De exploitatie geschiedt uit de ontvangen cursusgelden.

Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen kan noch aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens door de VUV georganiseerde activiteiten.

Persoonsgegevens worden beheerd conform het privacyreglement van de Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018.


 • Stichtingsbestuur
  • J. Baris
  • L. Klapwijk
  • T. Morisse
  • W. Rijke - van Ginneken

 • Administratie
  • M. Kooijman - Suurland
 • 7