DIEREN IN DE KUNST

cursusnummer 260

Diersymboliek is zo oud als de mensheid en van alle tijden en plaatsen. De verhouding van de mens ten opzichte van het dier is in de loop de tijden wel aan verandering onderhevig. De prehistorische mens bracht in de grotten dierschilderingen aan waarmee hij weergaf wat hij had gezien of wenste te zien om te bejagen. Met de opkomst van het christendom zien we dieren in mozaïeken van de kerken en in de boekillustraties. Deze hadden veelal een didactische en symbolische betekenis. Aan dieren werden bepaalde krachten of eigenschappen toegedicht waaraan de mens zich ook wilde spiegelen. Vormde het dier in het verleden eerder een bedreiging voor de mens, thans geldt ook het omgekeerde: de mens als bedreiging voor het dier. Diverse hedendaagse kunstenaars tonen zich zeer betrokken met het milieu en de positie van de dieren daarin. Zo gaan we in deze lezing van de prehistorie en oude culturen naar de moderne mens.

Aanvang 23 januari 2018
Docent mw drs L. Boes
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd dinsdagochtend van 10.00 12.00 uur
Duur 1 lezing
Cursusgeld € 15,00