Disclaimer

De Volksuniversiteit Vlaardingen spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te maken en houden. Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan. De Volksuniversiteit Vlaardingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruik van de informatie alsmede voor ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op de website. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend.