DUITS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 31 augustus 2017 van 19.00 - 21.00 uur.
De opfris taalcursussen zijn voor diegenen, die enige kennis van een taal (ongeveer 3 jaar school/cursus betreffende taal) hebben en deze in een aangepast tempo willen ophalen en actualiseren. In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Duits opfris beginners
Maandag 02/10/17 19.30 - 21.00
10 lessen € 125,- mw. B. Ackema
cursusnummer 117 locatie Geuzencollege

Duits op vakantie
Dinsdag 30/01/18 13.30 - 15.00
10 lessen € 125,- mw. B. Ackema
cursusnummer 119 locatie Hogendorplaan 25A