HET FENOMEEN EDVARD MUNCH

cursusnummer 243

De Noorse schilder Edvard Munch was als kind ziekelijk en werd als jongeman geconfronteerd met het overlijden van zijn lievelingszusje en zijn ouders. Deze traumatische ervaringen hebben hem zijn hele verdere, vrij lange leven achtervolgd. Met name de sterfkamers met zijn zieke zusje en die met zijn stervende moeder komen in meerdere versies van daaraan gewijde schilderijen terug en hebben een zeer emotionele uitwerking op de toeschouwer. Zijn eigen angsten en onzekerheden, zijn moeizame relaties met vrouwen en minnaressen, zijn voortdurende angst voor ziekte en dood, komen in schilderijen als De Schreeuw, Jaloezie en Marat tot uitdrukking. De meest indrukwekkende, symbolistische schilderijen zijn van vóór 1900. Daarna wordt zijn werk langzamerhand kleurrijker en oppervlakkiger. Grote invloed heeft hij, samen met Van Gogh en Gauguin, op de Franse en Duitse expressionistische kunstenaars van de vroege 20ste eeuw. Als Munch in 1944 overlijdt heeft hij een gigantische collectie werk in bezit, die grotendeels aan de stad Oslo wordt geschonken.

Aanvang 7 februari 2020
Docent dhr. B. Hupkens
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd vrijdagochtend van 10.30 12.30 uur
Duur 1 lezing
Cursusgeld € 15,00