DE ELEMENTEN IN DE KUNST

cursusnummer 258

Wat is de overeenkomst tussen de 17e-eeuwse schilder Jacob van Ruisdael en de hedendaagse kunstenaar James Turrell? Beiden raakten gefascineerd door de dynamiek van de wolken en de variëteiten in licht. Ruisdael schilderde vervolgens wat hij waarnam, terwijl Turrell de voorwaarden creëert waardoor wij als kijker de natuur optimaal kunnen waarnemen. Want ‘zien’, daar draait het immers om in de kunst. De elementen vormen een gegeven; aarde, lucht, vuur en water zijn er immers altijd, alleen de mate waarin of de omstandigheid waaronder we ze ervaren verschilt. Ze verhouden zich zowel tot het leven als tot de dood. Is dat het misschien waarom zoveel kunstenaars al eeuwenlang zo gefascineerd zijn door deze elementen? We bespreken zowel schilderkunst als kunst in de openbare ruimte uit diverse perioden.

Aanvang 6 februari 2018
Docent mw drs L. Boes
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Duur 1 lezing
Cursusgeld € 15,00