FILOSOFIE
Noodzaak en uitdaging voor onze tijd
cursusnummer 230

Belangrijke vragen, diepe gedachten, zoektocht naar antwoorden: filosofische stromingen en denkers met een bijdrage voor het denken over mens en maatschappij in onze tijd. Aan de orde komen onder andere de volgende stromingen en denkers: Kant en zijn visie op de werkelijkheid, Nietzsche en de dood van God, Kierkegaard en hoe de mens zichzelf wordt, Marx en de grondslagen van socialisme en communisme en Denkers van de 20e eeuw: een veelheid van opvattingen en stromingen. Tevens een terugblik op historische stromingen en hun invloed.

Aanvang 30 oktober 2017
Docent drs. A.J. Nieuwstraten
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd maandagmiddag van 14.00 16.00 uur
Duur 6 lessen
Cursusgeld € 99,00