FRANS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 30 augustus 2018 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Frans 1e jaar
Maandag 24/09/18 20.30 - 22.00
22 lessen € 220,- mw. L. Huitema
cursusnummer 121 locatie Geuzencollege

Frans 2e jaar
Maandag 24/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 220,- mw. L. Huitema
cursusnummer 122 locatie Geuzencollege

Frans 3e jaar
Donderdag 27/09/18 19.30 - 21.00
22 lessen € 236,- mw. L. Huitema
cursusnummer 123 locatie Geuzencollege

Frans 6e jaar
Maandag 24/09/18 20.45 - 22.15
22 lessen € 250,- mw. H. Weststrate
cursusnummer 126 locatie Geuzencollege

Frans 7e jaar
Maandag 24/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 250,- mw. H. Weststrate
cursusnummer 127 locatie Geuzencollege

Frans gevorderd
Woensdag 26/09/18 13.30 - 15.00
22 lessen € 250,- mw. H. Weststrate
cursusnummer 130 locatie Hogendorplaan 25A

Frans op vakantie
Woensdag 30/01/19 10.00 - 11.30
10 lessen € 125,- mw. L. Huitema
cursusnummer 129 locatie Hogendorplaan 25A