Coronaprotocol Geuzencollege


Op het Geuzencollege gelden de volgende coronamaatregelen:

Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C) of als iemand in uw huis deze klachten heeft.

Schud geen handen en hoest/nies in uw elleboog.

Trek iets warms aan want de ramen staan open in de lokalen i.v.m. een goede ventilatie.

Bij binnenkomst van de school uw handen desinfecteren.

A.u.b. een mondkapje op in de gangen en op de trappen omdat daar anderhalve meter niet te handhaven is.

Bij het binnengaan van uw lokaal weer uw handen desinfecteren.

In het leslokaal kunnen maximaal 12 cursisten. Cursisten uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten, anders moet u anderhalve meter uit elkaar gaan zitten.

Bij het verlaten van het leslokaal weer handen desinfecteren.

7