NIEUWGRIEKS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 31 augustus 2017 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Nieuwgrieks 1e jaar
Maandag 02/10/17 19.30 - 21.00
20 lessen € 229,- mw. L. Kwantes
cursusnummer 131 locatie Geuzencollege

Grieks op vakantie beginners
Vrijdag 02/02/18 10.15 - 11.45
10 lessen € 125,- mw. L. Kwantes
cursusnummer 135 locatie Hogendorplaan 25A

Grieks op vakantie vervolg
Vrijdag 03/11/17 12.00 - 13.30
10 lessen € 125,- mw. L. Kwantes
cursusnummer 136 locatie Hogendorplaan 25A