GRIEKS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 30 augustus 2018 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Grieks op vakantie beginners
Vrijdag 01/02/19 13.00 - 14.30
10 lessen € 125,- mw. L. Kwantes
cursusnummer 135 locatie Hogendorplaan 25A

Grieks op vakantie vervolg
Vrijdag 02/11/18 12.00 - 13.30
10 lessen € 150,- mw. L. Kwantes
cursusnummer 136 locatie Hogendorplaan 25A