ITALIAANS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 30 augustus 2018 van 19.00 - 21.00 uur.
Voor de cursussen Italiaans bestaat de mogelijkheid op de informatieavond een instaptoets te doen om uw niveau te bepalen.

Italiaans 1e jaar
Maandag 24/09/18 20.30 - 22.00
22 lessen € 220,- mw. E. Kruisbeek
cursusnummer 141 locatie Geuzencollege

Italiaans 2e jaar
Donderdag 27/09/18 20.45 - 22.15
22 lessen € 220,- mw. E. de Groot
cursusnummer 142 locatie Geuzencollege

Italiaans 3e jaar
Donderdag 27/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 236,- mw. E. de Groot
cursusnummer 143 locatie Geuzencollege

Italiaans 5e jaar
Maandag 24/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 250,- mw. C. Giorgio
cursusnummer 145 locatie Geuzencollege

Italiaans 6e jaar
Maandag 24/09/18 20.35 - 22.05
22 lessen € 250,- mw. C. Giorgio
cursusnummer 146 locatie Geuzencollege

Italiaans 7e jaar
Maandag 24/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 250,- mw. E. Kruisbeek
cursusnummer 147 locatie Geuzencollege

Italiaans opfris grammatica

U hebt Italiaanse les gevolgd bij de Volksuniversiteit en vraagt zich af hoe was die grammaticaregel ook alweer, dan zijn deze lessen heel geschikt voor u om uw grammaticale kennis weer op te halen en zelfverzekerd aan het nieuwe cursusseizoen te beginnen. U hoeft voor deze lessen geen materiaal aan te schaffen. U kunt de les(sen) volgen, die bij uw niveau passen. Kijk voor de inhoud de lessen op deze pagina

Italiaans opfris grammatica
Maandag 27/08/18 19.00 - 21.00
4 lessen (of minder) € 60,- mw. C. Giorgio
cursusnummer 148 locatie Hogendorplaan 25A

Italiaans op vakantie-middag
Maandag 11/03/19 14.00 - 16.00
7 lessen € 118,- mw. E. de Groot
cursusnummer 140 locatie Hogendorplaan 25A

Italiaans op vakantie-avond
Maandag 01/04/19 19.30 - 21.30
7 lessen € 118,- mw. C. Giorgio
cursusnummer 149 locatie Hogendorplaan 25A

Italiaans op vakantie-ochtend
Dinsdag 14/05/19 10.00 - 12.00
7 lessen € 118,- mw. E. Kruisbeek
cursusnummer 150 locatie Hogendorplaan 25A