Les 1: Uitspraakregels bepaalde en onbepaalde lidwoord zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord bezittelijk voornaamwoord voorzetsels werkwoorden o.t.t. van regelmatige en onregelmatige werkwoorden. Modale werkwoorden.
Niveau: 1ste jaar

Les 2: Passato Prossimo (v.t.t.) Verbi Riflessivi (wederkerende werkwoorden) Condizionale (voorwaardelijke wijs) Imperfetto (o.v.t.)
Niveau A1- 2de en 3de jaar

Les 3: Gebruik Passato Prossimo Imperfetto Passato Prossimo Verbi Riflessivi persoonlijk voornaamwoord als lijdend en meewerkend voorwerp. De Si constructie
Niveau A2- 3de en 4de jaar

Les 4: Imperativo (gebiedende wijs) trappen van vergelijking Stare + Gerundio delend lidwoord en voornaamwoord CI en NE gebruik werkwoorden Potere en Sapere.
Niveau A2 - B1 - 4de en 5de jaar

U kunt zich voor één of meerdere lessen inschrijven. De kosten per les zijn € 12,50.