Locatie Van Hogendorplaan 25A

Volksuniversiteit Vlaardingen
Van Hogendorplaan 25A
3135 BC Vlaardingen
Tel. 010 4603354
bus 56, bushalte Meidoornstraat