SPAANS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 31 augustus 2017 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Spaans 1e jaar
Donderdag 28/09/17 19.00 - 20.30
22 lessen € 220,- dhr J.Maurits
cursusnummer 161 locatie Geuzencollege

Spaans 2e jaar
Donderdag 28/09/17 20.30 - 22.00
22 lessen € 220,- dhr. J. Maurits
cursusnummer 162 locatie Geuzencollege

Spaans 3e jaar C
Donderdag 28/09/17 19.00 - 20.30
22 lessen € 236,- onbekend
cursusnummer 164 locatie Geuzencollege

Spaans 3e jaar H
Donderdag 28/09/17 19.00 - 20.30
22 lessen € 236,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 163 locatie Geuzencollege

Spaans 4e jaar
Donderdag 28/09/17 20.30 - 22.00
22 lessen € 236,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 165 locatie Geuzencollege

Spaans 6e jaar
Donderdag 28/09/17 19.00 - 20.30
22 lessen € 250,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 166 locatie Geuzencollege

Spaans op vakantie
Donderdag 25/01/18 20.30 - 22.00
10 lessen € 125,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 168 locatie Geuzencollege