SPAANS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
De intensief cursus is bedoeld voor diegenen, die de taal in kortere tijd willen leren. Enige ervaring met het leren van vreemde talen is hiervoor wenselijk.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 30 augustus 2018 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Spaans 1e jaar F
Donderdag 24/01/19 20.30 - 22.00
10 lessen € 125,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 160 locatie Geuzencollege

Spaans 1e jaar
Donderdag 27/09/18 20.30 - 22.00
22 lessen € 220,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 161 locatie Geuzencollege

Spaans 2e jaar
Donderdag 27/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 220,- dhr J. Maurits
cursusnummer 162 locatie Geuzencollege

Spaans 3e jaar
Donderdag 27/09/18 20.30 - 22.00
22 lessen € 236,- dhr. J. Maurits
cursusnummer 163 locatie Geuzencollege

Spaans 4e jaar
Donderdag 27/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 236,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 164 locatie Geuzencollege

Spaans gevorderd
Donderdag 27/09/18 19.00 - 20.30
22 lessen € 250,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 167 locatie Geuzencollege

Spaans intensief I
Maandag 24/09/18 19.30 - 21.30
22 lessen € 333,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 160 locatie Geuzencollege

Spaans op vakantie
Donderdag 24/01/19 19.00 - 20.30
10 lessen € 125,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 168 locatie Geuzencollege