SPAANS

Bij de cursussen moderne talen wordt wekelijks gedurende anderhalf uur les gegeven door vakbekwame docenten in spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land, waarvan men de taal bestudeert.
Afhankelijk van vooropleiding en kennis van de door u gekozen taal, kan op het juiste niveau worden gestart. U kunt hierover met het secretariaat en/of de desbetreffende docent(e) overleg plegen. Dit kan telefonisch, maar ook op de informatieavond op donderdag 5 september 2019 van 19.00 - 21.00 uur.
In overleg met de docent(e) kunt u bij één van deze groepen instappen.

Spaans 1e jaar
Maandag 30/09/19 19.00 - 20.30
22 lessen € 230,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 161 locatie Geuzencollege

Spaans 1e jaar A
Maandag 06/01/20 20.30 - 22.00
11 lessen € 115,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 160 locatie Geuzencollege

Spaans 2e jaar
Donderdag 03/10/19 20.30 - 22.00
22 lessen € 230,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 162 locatie Geuzencollege

Spaans 3e jaar
Donderdag 03/10/19 20.30 - 22.00
22 lessen € 246,- dhr J. Maurits
cursusnummer 163 locatie Geuzencollege

Spaans 4e jaar
Donderdag 03/10/19 19.00 - 20.30
22 lessen € 246,- dhr. J. Maurits
cursusnummer 164 locatie Geuzencollege

Spaans 5e jaar
Donderdag 03/10/19 19.15 - 20.15
22 lessen € 246,- mw. M. den Hoedt
cursusnummer 165 locatie Geuzencollege

Spaans op vakantie/ A
Maandag 30/09/19 20.30 - 22.00
10 lessen € 130,- dhr. V. Fita Botet
cursusnummer 168 locatie Geuzencollege