VERBORGEN PADEN IN MIDDEN DELFLAND

cursusnummer 220

De lezing gaat over de betekenis voor flora en fauna van het, ook uit historisch-landschappelijk oogpunt, interessante open gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Midden-Delfland is een waardevol groengebied waar landbouw, natuur en recreatie elkaar afwisselen. Vanaf een aantal oude kerkenpaden, smalle polderweggetjes, toegankelijke polderkaden en boerenlandpaden wordt het gebied verkend en getoond. Cultuurhistorisch belangrijke elementen (oude boerderijen, gemalen, oude vaarten, oude dorpskernen, kerken, molens en eendenkooien) passeren de revue, alsmede de mooi begroeide dijkhellingen, de fraaie wegbermen, weidevogelgebieden en het belangrijke natuurreservaat De Vlietlanden.

Aanvang 23 januari 2018
Docent dhr. H. van Bohemen
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Duur 1 lezing
Cursusgeld € 15,00