DE VERENIGDE STATEN IN DE 20ste EEUW

cursusnummer 235

Aan het begin van de twintigste eeuw was Amerika een ver continent waar je als gewone Europeaan nooit kwam. De reis er naar toe was lang en niet zonder gevaren (Titanic). In december 1918 verscheen opeens de Amerikaanse president Wilson in Frankrijk en werd daar toegejuicht als "de Grote Verlosser". Vanaf dat moment zijn de lijnen van de Amerikaanse en Europese geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die lijnen liepen via de bestrijding van totalitaire regimes in Duitsland, Japan tot aan de Koude Oorlog en de ineenstorting van "het IJzeren Gordijn". Vanaf 1990 zou Amerika de enige overgebleven supermacht zijn maar die positie werd al snel aangevochten door groeperingen, bewegingen en organisaties, die geen onderdeel uitmaken van staatstructuren, zoals terreurbewegingen en twijfelachtige regimes in het Midden-Oosten. De grote uitdaging voor de 21e eeuw is om de wereld veilig(er) te maken en er tegelijk voor te zorgen dat de wereld waarin we leven geen onherstelbare milieuschade gaat oplopen.

Aanvang 26 oktober 2017
Docent dhr. M. van Guldener
Locatie locatie Van Hogendorplaan 25A
Tijd donderdagavond van 20.00 22.00 uur
Duur 6 lessen
Cursusgeld € 99,00