ALGEMENE INFORMATIE

Aanmelding en inschrijving

De inschrijving begint direct na het verschijnen van het cursusprogramma. U kunt zich aanmelden:

• via het inschrijfformulier op deze website

• telefonisch op ons secretariaat van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur, telefoonnummer: 010 4603354

• per e-mail: info@volksuniversiteitvlaardingen.nl

Inschrijving geschiedt zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving wordt niet bevestigd.
Wij bevestigen het doorgaan van een cursus/lezing/workshop zodra er voldoende deelnemers zijn. Wij wachten zo lang mogelijk met het annuleren van een cursus. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt een cursus/lezing/workshop geannuleerd. De ingeschreven cursisten ontvangen hierover uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus/lezing/workshop bericht.
U kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan niet doorgaan van een cursus/lezing/workshop.
U kunt uw inschrijving voor een cursus/lezing/workshop tot veertien dagen voor aanvang kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk), daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Betaling

Het cursusgeld gelieve u te betalen vσσr aanvang van de cursus; dit kan:

• Bij aanmelding op het kantoor van de Volksuniversiteit d.m.v. contante betaling.

• Door overschrijving op IBAN NL49 INGB 0005 8564 83 t.n.v. Stichting Volksuniversiteit Vlaardingen, onder vermelding van het factuurnummer, naam en cursus.

Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Betaling aan de docent is niet mogelijk. Na aanvang van de cursussen worden geen cursusgelden meer terugbetaald. Mocht een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaan, dan wordt het inmiddels betaalde cursusgeld in zijn geheel door de Volksuniversiteit aan u gerestitueerd.

Reductie

• Cursisten, ouder dan 65 jaar, kunnen, na inlevering van een kopie van hun identiteitsbewijs, 10% korting op het cursusgeld krijgen. Op cursussen, die uit minder dan acht lessen bestaan, is geen korting van toepassing.

• Aan houders van de Rotterdampas wordt een korting verleend van € 25,00 op de kosten van ιιn cursus. Deze korting wordt alleen toegepast, indien de cursusprijs hoger is dan € 100,00.
U dient bij uw inschrijving uw Rotterdampasnummer te vermelden en een kopie van de Rotterdampas in te leveren.
Zonder uw Rotterdampasnummer en een kopie van de Rotterdampas wordt geen korting verleend.

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.